Poklicna matura

POKLICNA MATURA IN STARI PROGRAMI

Kandidati, ki ste zaključili izobraževanje po starih programih in še niste opravili poklicne mature, boste opravljali poklicno maturo po prenovljenih programih.

Pred pristopom k poklicni maturi je potrebno predhodno opraviti prekvalifikacijo v prenovljeni program, kar pomeni, da je potrebno opraviti diferencialne izpite.

Za več informacij o prekvalifikaciji se obrnite na organizatorja izobraževanja odraslih.

Poklicna matura in peti predmet

Peti predmet oz. predmet splošne mature lahko opravljajo kandidati, ki so prijavljeni k poklicni maturi ali so jo že opravili. Prijavijo se na šoli z gimnazijskim programom, ki izvaja priprave za ta predmet (enake za vse kandidate) pri tajniku ŠMK in tam tudi opravijo vse obveznosti (vaje, seminarsko nalogo …). Običajno se predmet izbere glede na izbiro študija in vpisne pogoje.

Na ŠC Nova Gorica v okviru splošne mature opravljate kot peti predmet naslednje predmete:

  • matematiko (če ste na PM izbrali angleščino),
  • angleščino (če ste na PM izbrali matematiko),
  • fiziko,
  • računalništvo,
  • mehaniko,
  • elektrotehniko.

Prijavo lahko oddate tajniku za SM, Kseniji Vogrinc. 

Spletna učilnica z obrazci, pravilniki, gradivi – “Poklicna matura ŠC”

V spletno učilnico se lahko prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga dobili v času šolanja ali kot gost. Pot do spletne učilnice “Poklicna matura ŠC“:

  • spletne učilnice ŠC >>>>
  • izberemo “Vsi predmeti” – “Srednje in poklicne šole”
  • izberemo “Poklicna matura”
  • Če se vam odpre okno za prijavo, kliknite “Prijavi se kot gost”