Zaključni izpit

MAJ

06.05.2016 Rok za prijavo k zaključnemu izpitu
27.05.2016 Rok za oddajo izdelka oz. storitve (2. Izpitna enota)
JUNIJ
03.06.2016 Rok za pisno odjavo od Zaključnega izpita
06.06.2016 SLO – pisni izpit
07.–10.6.2016 ustni izpiti SLO in zagovor izdelka oz. storitve
JULIJ
18.07.2016 Rok za prijavo na jesenski rok
AVGUST
16.08.2016 Rok za oddajo izdelka oz. storitve
19.08.2016 Rok za pisno odjavo
22.08.2016 SLO – pisni izpit
23.-26.08.2016 ustni izpiti SLO in zagovor izdelka oz. storitve

************************************************************

Zaključni izpit obsega izpit iz:

  • slovenščine, ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom ustno in pisno,
  • praktičnega dela, ki se opravlja kot izdelek oziroma storitev z zagovorom.

ZAKLJUČNI IZPIT IN STARI PROGRAMI

Kandidati, ki ste zaključili izobraževanje po starih programih in še niste opravili zaključnega izpita, boste opravljali zaključni izpit po prenovljenih programih.

Pred pristopom k zaključnemu izpitu je potrebno predhodno opraviti prekvalifikacijo v prenovljeni program, kar pomeni, da je potrebno opraviti diferencialne izpite.

Za več informacij o prekvalifikaciji se obrnite na organizatorja izobraževanja odraslih.